1.

s. Sylwia Renata Weselak

Dyrektor, religia

2.

p. Joanna Nowak

wychowanie przedszkolne

3.

s. Weronika Jurczak

edukacja wczesnoszkolna

4.

p. Maja Longawa

edukacja wczesnoszkolna, j. angielski

5.

p. Anna Słapińska-Pięciak

edukacja wczesnoszkolna

6.

ks. Roman Gawron

religia

7.

p. Justyna Barabasz

j. polski

8.

p. Klaudia Rak 

j. angielski

9. p. Dorota Szewc j. niemiecki

10.

s. Marta Domagała

matematyka

11.

p. Renata Masłowska

historia, przyroda

12.

p. Konrad Leja

geografia

13.

p. Sylwia Kic

biologia, chemia

14.

p. Joanna Sobczyk

fizyka

15.

p. Piotr Kocur

zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne

16.

p. Agata Pełczyńska

plastyka

17.

p. Ewelina Toczek

muzyka

18.

p. Rafał Furtek

wychowanie fizyczne

19.

p. Katarzyna Śliwa

zajęcia logopedyczne

20.

s. Dorota Urban

pedagog szkoły

21.

s. Dorota Urban,
p. Anna Słapińska-Pięciak,
p. Renata Masłowska

Świetlica

22.

 p. Bożena Łyszczek

 Wychowanie do życia w rodzinie