s. Sylwia Renata Weselak - Dyrektor 

s. Weronika Małgorzata Jurczak - Wicedyrektor